Coaching & Training

<p>Hieronder staan een&nbsp;artikelen die die met Adobe Reader of met Microsoft Excel geopend kunnen worden. Om de Adobe Reader bestanden <img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="border-bottom:0px solid; border-left:0px solid; border-right:0px solid; border-top:0px solid; height:12px; width:12px" />&nbsp;(PDF) te kunnen openen, heeft U <a href="https://get.adobe.com/reader/?loc=nl" target="_blank">Adobe Reader</a> nodig. Indien U niet beschikt over Microsoft Excel kunt U bij Microsoft de <a href="https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=10" target="_blank">Microsoft Excel Viewer</a> verkrijgen om de Excel bestanden <img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:12px; width:12px" />&nbsp;(XLS) te kunnen openen. Een nieuw artikel wordt aangeduid met een <img alt="" src="/system/files/star.png" style="height:12px; width:12px" /> en een gewijzigd artikel wordt aangeduid met een <img alt="" src="/system/files/refresh.png" style="height:12px; width:12px" />.</p> <table cellpadding="5" style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col">&nbsp;</th> <th scope="col">Naam&nbsp;bestand</th> <th scope="col">Korte&nbsp;uitleg</th> <th scope="col">Wijziging</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/coaching_lichaamsverhouding_junioren.pdf" target="_blank">Coaching lichaamsverhouding junioren</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe zijn de onderlinge verhoudingen van de lichaamsdelen bij junioren en senioren, en waarom een junior-schutter nooit zomaar de schiethouding van een senior-schutter kan overnemen.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">jun&nbsp;2009</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/coaching_rituelen_en_routines.pdf" target="_blank">Coaching rituelen en routines</a></td> <td style="vertical-align:top">Wat is het belang van rituelen en routines voor schutters en hun prestaties, wat moet je vooral doen of laten, en hoe kan je als trainer/coach je schutters hiermee vertrouwd maken.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">nov&nbsp;2008</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/coaching_stress_en_blokkeren_voorkomen.pdf" target="_blank">Coaching stress en blokkeren voorkomen</a></td> <td style="vertical-align:top">Wat is stress, hoe be&iuml;nvloedt het de schutters en hoe kun je als trainer/coach de schutters trainen om er mee om te gaan.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">jul&nbsp;2008</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/coaching-onafhankelijke_schutters.pdf" target="_blank">Coaching onafhankelijke schutters</a></td> <td style="vertical-align:top">Wat je moet als trainer/coach doen om schutters te cre&euml;ren die tijdens een wedstrijd niet afhankelijk van je zijn maar zelf kunnen analyseren, evalueren en corrigeren.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">nov&nbsp;2010</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/kolflengte_bepalen_met_stokmaat.pdf" target="_blank">Kolflengte bepalen met stokmaat</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe je als trainer/coach snel, veilig en gemakkelijk met een hulpmiddel de juiste basislengte van de kolf voor een schutter kunt bepalen.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">mrt&nbsp;2008</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/onderwijzen_met_lasers.pdf" target="_blank">Onderwijzen met lasers</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe je met behulp van een laserpointer of laserwaterpas op het geweer gemonteerd de bewegingen en fouten van je schutters kan herkennen.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">jan&nbsp;2008</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/onderwijzen_opgelegd_schieten.pdf" target="_blank">Onderwijzen opgelegd schieten</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe je als trainer/coach nieuwe schutters de beginselen van het schieten kunt bijbrengen door ze opgelegd te laten schieten.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">jan&nbsp;2008</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/wedstrijdvormen_voor_clubcompetities.pdf" target="_blank">Wedstrijdvormen voor clubcompetities</a></td> <td style="vertical-align:top">Allerlei voorbeelden van wedstrijdvormen om de clubcompetitie aantrekkelijker te maken voor beginnende en gevorderde schutters.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2010</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/periodisering.pdf" target="_blank">Periodisering</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe je het jaar moet indelen en plannen om op het juiste moment maximaal te presteren (&ldquo;pieken&rdquo;).</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2011</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/score_en_scoreberekening.pdf" target="_blank">Score en scoreberekening</a></td> <td style="vertical-align:top">Een artikel dat beschrijft hoe de scoreberekening met Electronic Scoring Targets (EST) in zijn werk gaat. Inclusief de gebruikte rekenformule en de verschillen in nauwkeurigheid tussen kartonnen en elektronische schijven.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2014</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_jaartrainingsplan_geweer.xls">TSA Jaartrainingsplan Geweer</a></td> <td style="vertical-align:top">Een Excel bestand waarmee je een jaarplanning en periodiseringsplan kunt opstellen en de diverse resultaten in tabellen en grafieken kan noteren.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2011</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_wt_observatieform.xls">TSA WT Observatieform</a></td> <td style="vertical-align:top">Een Excel bestand waarmee de trainer/coach of schutter alle bijzonderheden en obsevaties van een training of wedstrijd kan noteren en aan de hand van de resultaten verdere analyses kan maken.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2011</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/trainer-coach_sessie_plan.pdf" target="_blank">TrainerCoach sessieplan</a></td> <td style="vertical-align:top">Hoe je als trainer/coach waardevolle trainingstijd&nbsp; kan sparen door je schutters en medewerkers vooraf aan een training te informeren over doel, inhoud volgorde en benodigde traininsmiddelen van de training.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2011</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/trainercoach_sessieplan.xls">TrainerCoach sessieplan</a></td> <td style="vertical-align:top">Een Excel bestand dat de trainer/coach kan gebruiken voor het vooraf inlichten van schutters en medewerkers van een training.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2011</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/acrobat.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/pdf/tsa_score-plot.pdf" target="_blank">TSA Score-Plot</a></td> <td style="vertical-align:top">Beschrijving en handleiding van de applicatie.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">jul&nbsp;2014</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_score-plot.xls" target="_blank">TSA Score-Plot</a></td> <td style="vertical-align:top">Score-Plot&trade; is een applicatie voor het analyseren van wedstrijd of trainingscores van geweer, pistool of boogschutters, ongeacht het schijftype of de schietafstand. Het is ontwikkeld en geprogrammeerd door Thijsse Schietsport Advies (TSA) naar aanleiding van de KNSA cursus Trainer-A&nbsp;2011/2012.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">sep&nbsp;2014</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_score-plot_light.xls" target="_blank">TSA Score-Plot Light</a></td> <td style="vertical-align:top">Een lichtere versie van de TSA Score-Plot applicatie, special voor de beginnende sport- en wedstrijdschutter.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">aug&nbsp;2014</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_score-plot_milpis.xls" target="_blank">TSA Score-Plot MilPis</a></td> <td style="vertical-align:top">TSA Score-Plot MilPis&trade; is een applicatie voor het analyseren van wedstrijd of trainingscores van Militair Pistool. Het is ontwikkeld en geprogrammeerd door Thijsse Schietsport Advies (TSA) naar aanleiding van de KNSA cursus Trainer-A&nbsp;2011/2012 en op verzoek van diverse pistool trainers.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">okt&nbsp;2013</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_stopwatch.xls" target="_blank">TSA Stopwatch</a></td> <td style="vertical-align:top">Een applicatie (stopwatch) waarmee tussentijden en totaaltijden van bijvoorbeeld een wedstrijd- of training gemeten en/of vastgelegd kunnen worden in een Excel bestand.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">sep&nbsp;2013</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"><img alt="" src="/system/files/excel.png" style="height:24px; width:24px" /></td> <td style="vertical-align:top"><a href="/system/files/xls/tsa_trainer-a_opleiding_schutter.xls" target="_blank">TSA Trainer-A Opleiding Schutter</a></td> <td style="vertical-align:top">Dit bestand is samengesteld n.a.v. de Trainer-A opleiding&nbsp;2011/2012 en is bedoeld als handvat om schutters en verenigingstrainers een gereedschap te bieden om gericht en gestructureerd te kunnen (laten) trainen. Ieder tabblad bevat een formulier of lijst waarmee een onderdeel van de schiettraining bepaald en gevolgd kan worden. Door na of tijdens iedere training de benodigde gegevens in te voeren kan op ieder moment een gerichte analyse gemaakt worden.</td> <td class="rteright" style="vertical-align:top">aug&nbsp;2014</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>